Background

Çerez Aydınlatma Metni

Pektas Kablo Ve Pvc Granül San. Tic. Ltd. Sti. olarak veri sorumlusu sıfatıyla (KVKK 10.a), internet sayfamızın kullanımını kolaylastırmak, ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız dogrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek, gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceginiz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak, ziyaretçilerimizin internet sayfamizi nasil kullandıklarını anlayabilmek, sayfamızın yapısını ve içerigini iyileştirebilmek, internet sayfamızı geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla (KVKK 10.b) çerezler (cookies) vasıtasıyla verileriniz “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir (KVKK 10.ç). Bu verileri, herhangi bir 3. kişiye aktarmıyoruz (KVKK 10.c). KVKK’nin 11. Maddesi kapsaminda
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ögrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadıgını öğrenme;
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlis islenmis ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
f) Kişisel verilerinizin aktarıldıgı üçüncü kişilere yukarda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve g) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara ugranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır (KVKK 10.d). Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız konusunda taleplerinizi bize (Pektas Kablo Ve Pvc Granül San. Tic. Ltd. Sti.) iletebilir ve sizin için hazirladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz. Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine Çerez Polıtıkası’ndan ulaşabilirsiniz. .