Background

KVKK

KVKK Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR Haklariniz 6698 Sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde, ilgili kisi olarak tanimlanan kisisel veri sahiplerine (bundan sonra “Basvuru Sahibi” olarak anilacaktir), kendisiyle ilgili kisisel verilerin islenip islenmedigini ögrenme (KVKK 11.1.a), islenen kisisel veriler varsa bunlar hakkinda bilgi talep etme (KVKK 11.1.b), kisisel verilerin islenme amacini ve bu amaçlar dogrultusunda kullanilip kullanilmadigini ögrenme (KVKK 11.1.c), yurt içinde veya yurt disinda kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisileri bilme (KVKK 11.1.ç), kisisel verilerin eksik veya yanlis islenmis olmasi halinde bunlarin düzeltilmesini isteme (KVKK 11.1.d), Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen sartlar çerçevesinde kisisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (KVKK 11.1.e), yukarida (d) ve (e) bentlerinde uyarinca yapilan islemlerin, kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme (KVKK 11.1.f), islenen verilerin münhasiran otomatik sistemler vasitasiyla analiz edilmesi suretiyle kisinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme (KVKK 11.1.g), kisisel verilerin kanuna aykiri olarak islenmesi sebebiyle zarara ugramasi hâlinde zararin giderilmesini talep etme (KVKK 11.1.g) gibi bir takim haklar taninmistir. Isbu kapsamdaki taleplerinizi Pektas Kablo Ve Pvc Granül San. Tic. Ltd. Sti.’ye asagida detayli olarak açiklanan usul ve yöntemlerle iletebilirsiniz. Taleplerinize daha hizli ve dogru bilgiler verebilmemiz ve talepleriniz dogrultusunda daha etkin bir aksiyon alabilmemiz için sizin için hazirlamis oldugumuz hazir Basvuru Formu’nu doldurarak bize iletebilirsiniz. Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Basvuru Usul ve Esaslari Hakkinda Teblig’in 5’inci maddesi uyarinca; bu haklara iliskin olarak yapilacak basvurularin Türkçe yazili olarak veya Kisisel Verilerin Korunmasi Kurulu (“Kurul”) tarafindan belirlenen diger yöntemlerle tarafimiza iletilmesi gerekmektedir. Basvuru Kanallari Asagida, yazili basvurularin ne sekilde tarafimiza ulastirilabilecegine iliskin bilgiler verilmektedir.
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Gönderimde Belirtilecek Bilgi
Yazili Basvuru (Basvuru sahibinin kimligini tevsik edici belge ile sahsen basvurusu) Veliköy Sanayi Mah. 22. Cad.No:3 Çerkezköy / TEKIRDAG Zarfin üzerine “KVKK Bilgi Talebi” yazilacaktir.
Noter Kanaliyla Veliköy Sanayi Mah. 22. Cad.No:3 Çerkezköy / TEKIRDAG Tebligatin konu kismina “KVKK Bilgi Talebi” yazilacaktir.
Kayitli Elektronik Posta (KEP) Yoluyla pektaskablo@hs02.kep.tr E-posta’nin konu kismina “KVKK Bilgi Talebi” yazilacaktir
Güvenli elektronik imza, Mobil Imza ya da Sistemimizde kayitli E-posta adresi yoluyla kvkk@pektaskablo.com E-posta’nin konu kismina “KVKK Bilgi Talebi” yazilacaktir.

Basvuru Usulü Veri Sorumlusuna Basvuru Usul ve Esaslari Hakkinda Teblig(10/03/2018 tarih ve 30356 sayili R.G.) uyarinca basvurularinizda (a) adinizin, soyadinizin ve imzanizin, (b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaslari için T.C. kimlik numarasi, yabancilar için uyrugu, pasaport numarasi veya varsa kimlik numarasinin, (c) tebligata esas yerlesim yerinizin veya is yeri adresinizin, (ç) varsa bildirime esas elektronik posta adresinizin, telefonunuzun ve faks numarasinin, (d) talep konusunun ve ayrica konuya iliskin bilgi ve belgelerinizin basvuruya eklenmesi gerekmektedir. Baskasi adina basvuruda bulunmaktaysaniz, yetkili makamlar tarafindan düzenlenmis veya onaylanmis ve Kanun kapsaminda basvuru yapmaya yetkili oldugunuzu gösteren belgeleri (kisisel veri sahibinin velisi /vasisi oldugunu gösterir belge, kisisel verileriniz kapsaminda talepte bulunma yetkisini açikça içerir vekaletname gibi) basvurunun ekinde gönderiniz. Kisisel verilerinizle ilgili olarak asagidaki Basvuru Formu’nu kullanabilirsiniz. Hukuka aykiri ve haksiz bir sekilde veri paylasimindan kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kisisel verilerinizin güvenliginin saglanmasi amaciyla, kimlik ve yetki tespiti için Sirketimiz ek evrak ve malumat (nüfus cüzdani veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkini sakli tutar. Form kapsaminda iletmekte oldugunuz taleplerinize iliskin bilgilerin dogru ve güncel olmamasi ya da yetkisiz bir basvuru yapilmasi halinde Sirketimiz, söz konusu yanlis bilgi ya da yetkisiz basvuru kaynakli taleplerden dolayi mesuliyet kabul etmemektedir. Tarafimiza iletilmis olan basvurulariniz Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fikrasi geregince, talebin niteligine göre talebinizin bizlere ulastigi tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yazili olarak ücretsiz yanitlandirilacaktir. Ancak, yazili cevap verilecek durumlarda on sayfaya kadar ücret alinmayacak, on sayfayi geçen her bir sayfa için Kurulca belirlenen islem ücreti (1 TL) alinacaktir.